Skatepark

Regulamin

Warunkiem korzystania ze Skateparku jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem i jego przestrzeganie.

SKATEPARK NIE JEST PLACEM ZABAW!

 1. Użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 2. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu na obiekcie ponosi użytkownik. W związku z tym administrator obiektu nie ponosi  odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i mieniu, wynikłe z użytkowania skateparku.
 3. Skatepark jest czynny codziennie od godz. 6:00 d0 22:00.
 4. Korzystanie ze skateparku jest bezpłatne.
 5. Każdy użytkownik powinien posiadać kask i zestaw ochraniaczy.
 6. Od korzystających ze skateparku wymaga się ostrożnej i bezpiecznej jazdy.
 7. Na jednym elemencie mogą jeździć maksymalnie dwie osoby.
 8. Urządzenia w obrębie skateparku przeznaczone są do użytkowania przez osoby jeżdżące na deskorolce, rolkach oraz rowerach BMX.
 9. Zabrania się:
  • Nadmiernego woskowania elementów skateparku (woskowana może być deska lub rolki).
  • Jazdy na rowerach innych niż BMX.
  • Jazdy na hulajnogach.
  • Biegania po skateparku, przeszkadzania osobom jeżdżącym.
  • Chodzenia po konstrukcjach, przebywania w strefie najazdów i zeskoków.
  • Używania skateparku do innych celów ( np. gry w piłkę).
  • Wnoszenia, spożywania oraz jazdy pod wpływem alkoholu oraz innych używek.
  • Palenia tytoniu podczas korzystania ze skateparku.
  • Rzucania przedmiotów mogących stworzyć zagrożenie dla użytkowników i zaśmiecających skatepark.
  • Korzystania ze skateparku podczas opadów atmosferycznych.
 10. Za wypadki na terenie skateparku, nie spowodowane zaniedbaniami administratora obiektu, wyłączną odpowiedzialność ponoszą korzystający z urządzeń skateparku. Korzystający z obiektu proszeni są o natychmiastowe zgłaszanie administratorowi wszelkich uszkodzeń skateparku.
 11. Osoby przebywające na terenie skateparku, które będą zakłócać porządek i utrudniać korzystanie z urządzeń innym osobom zostaną usunięte z obiektu.

PAMIĘTAJ!

Nic nie chroni Ciebie przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania.

Telefony alarmowe:

 • Pogotowie ratunkowe 999 ( tel. kom 112)
 • Straż pożarna 998
 • Policja 997

Skatepark – link do wirtualnego spaceru 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności