Historia basenu Bąbelek w Legnicy

Historia basenu Bąbelek w Legnicy sięga lat 80-90- tych ubiegłego wieku, kiedy w oddalonym 4 kilometry od Centrum miasta, w jego wschodniej części powstawało Osiedle Piekary- największe pod względem powierzchni, jak i ludności. Osiedle charakteryzujące się gęstą zabudową wielorodzinną, wymagało odpowiedniej infrastruktury? I tak, z czasem lokale usługowo-handlowe, budynki oświatowe na stałe wpisały się w krajobraz osiedla.

Kreując przestrzeń prospołeczną i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców powstały zamierzenia budowy ?krytej pływalni typu szkolnego? na wniosek WZSM w Legnicy (Inwestora) i plan realizacyjny pływalni, stanowiący aneks do planu realizacyjnego szkoły podstawowej, sporządzony przez mgr inż. Arch. L. Bryniarskiego reprezentującego Zakład Projektowania i Usług Inwestycyjnych ?Inwestprojekt? w Legnicy.

Plan zakładał usytuowanie obiektu pływalni przy Szkole Podstawowej nr 12 w budynku parterowym o pow. zabudowy 833, 1 m2 i kubaturze 5 531 m3 z 1 niecką do pływania o wymiarach 16, 67 m x 8, 0 m.

Od tamtej pory plany wielokrotnie poprawiano. Istotą zmian było: zwiększenie powierzchni zabudowy do 1318, 8 m2, wykonanie kondygnacji piwnicznej, w której zlokalizowano pomieszczenia technologiczne, natomiast w parterze zlokalizowano 2 niecki do pływania oraz urządzenia hydroterapii. Zmienił się również inwestor, którym został Urząd Miasta Legnicy, a w imieniu, którego inwestycję prowadził Wydział Inwestycji Miejskich.

Ostatecznie z chwilą przystąpienia do prac, przez Firmę BUDOKOPLEX na podstawie umowy nr PP/29/94 z dnia 19-12-1994 r. stan zerowy budynku był zakończony. On też stanowił ograniczenia dla dalszej rozbudowy obiektu określonej na podstawie umowy 8/95 na opracowanie PT Basenu Kąpielowego przez INWESTPROJEKT we Wrocławiu.

Niemalże trzyletni okres realizacji zadania zakończyło udzielenie pozwolenia (17 października 1997 r.) na użytkowanie basenu kąpielowego wraz z łącznikiem pomiędzy basenem a budynkiem szkoły (z wyłączeniem pomieszczeń bioterapii) oraz drogą dojazdową do basenu, parkingami i oświetleniem na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3.

W rezultacie do użytku szkoły oddano dwukondygnacyjny, przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych obiekt, o powierzchni kondygnacji nadziemnej – 1 532m2, kondygnacji podziemnej – 1 299m2.

Na poziomie kondygnacji nadziemnej usytuowano: halę basenową z dwoma nieckami, wanną SPA oraz urządzeniami hydromasażu, 4 szatnie, pokój ratowników wraz z sprzętem pierwszej pomocy, centrum dozowania środków czystości, szatnię okryć wierzchnich, wraz z zapleczem sanitarnym, bufet.

W kondygnacji podziemnej usytuowano pomieszczenia technologiczne i część odnowy biologicznej. Warto nadmienić, że wówczas był to pierwszy w skali województwa basen z nowoczesną, ekologiczną technologią uzdatniania wody basenowej, wzorowanej na systemie użytym podczas igrzysk olimpijskich Barcelona `92, w obiegu zamkniętym z czterokrotnym oczyszczaniem wody na dobę.

Obiekt wyposażony został również w nowoczesny system wentylacyjny, utrzymujący zróżnicowany, w zależności od funkcji pomieszczeń ? poziom wilgotności i temperatury (klimatyzacja firmy Happel) Koszty realizacji projektu wraz z infrastrukturą zewnętrzną wyniosły 5 758 tys. złotych i większości pokryte przez gminę Legnica.  Jedynie dofinansowanie uzyskano z dopłat do stawek gier liczbowych prowadzonych przez PP Totalizator Sportowy wyasygnowane do kwoty 600, 000 zł.

Watro nadmienić, że do końca 1997 r. pływalnia działała, jako jednostka organizacyjna Zespołu Szkół. Natomiast od 1 stycznia 1998 r. została przekształcona w Gospodarstwo Pomocnicze Basen Kąpielowy przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Legnicy. Po tej zmianie wprowadzonej uchwałą Rady Miejskiej Legnicy z dnia 29 grudnia 1997 r. w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego Basen Kąpielowy, stała się jednostką samodzielnie bilansującą. To wyodrębnienie organizacyjno ? finansowe miało służyć uzależnieniu wielkości wydatków od dochodów gospodarstwa i położeniu nacisku na funkcję komercyjną polegającą na świadczeniu usług mieszkańcom i podmiotom z Legnicy i okolic.  W tej formie organizacyjno prawnej pływalnia pozostawała do 2010 r., po czym ponownie stała się jednostką organizacyjną zespołu, w związku ze zmianą przepisów ustawy o finansach publicznych, likwidujących gospodarstwa pomocnicze.  W 2016 roku podjęto decyzję o przekazaniu basenu pod zarząd Ośrodka Sportu i Rekreacji w Legnicy i od 1 stycznia 2017r. basen wszedł w jego skład.

Od czasu oddania do użytku basen spełnia oprócz funkcji w zakresie prowadzenia zajęć wychowania fizycznego i zajęć korekcyjnych funkcję rehabilitacyjną dla osób niepełnosprawnych, hydroterapii i rekreacji w czasie wolnym od nauki i pracy.

Tym funkcjom podporządkowane były wszelkie działania związane z  rozszerzeniem oferty m.in. o:

  • usługę kąpieli w saunie, hydromasażu w 2003 roku,
  • saunę na podczerwień, masaże, aromaterapię w 2008 roku oraz utrzymaniem stanu technicznego, obejmującym  m.in.:
  • kompleksowy remont szatni oraz natryskowni wraz z wymianą instalacji wodno kanalizacyjnych i oklein ściennych, w latach 2006 -2008;
  • remont kapitalny SPA i montaż niezależnego systemu uzdatniania wody,  (2008 rok)
  • prace remontowe w pomieszczeniach odnowy biologicznej i przeniesienie kabiny hydromasażu oraz sauny.

W ciągu 20 lat funkcjonowania pływalnia dorobiła się stałych klientów i wciąż zabiega o nowych. Średnio, miesięcznie z usługi basenowej korzysta ponad 11 tys. klientów Oprócz dzieci i młodzieży szkolnej z basenu korzystają dorośli w zorganizowanych grupach, bądź indywidualnie. Całotygodniowy system pracy pływalni umożliwia mieszkańcom korzystanie w wybranych terminach, Kilkakrotnie w ciągu roku organizowane są zawody  w pływaniu dla dzieci i młodzieży, dla których prowadzona jest również rywalizacja w ramach mistrzostw Legnicy w pływaniu.

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności