Historia

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy powstał na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta Legnicy nr 5/75 z dnia 8 lipca 1975 r., w wyniku przekształcenia Legnickiego Ośrodka Sportu, Turystyki i Wypoczynku w zakład budżetowy.

osir

Swoją działalność w nadanej formie organizacyjno-prawnej Ośrodek Sportu i Rekreacji rozpoczął z dniem 1 lipca 1975r. Systematycznie rozszerzany jest zakres świadczonych usług dla naszych klientów, rozbudowywana i unowocześniana istniejąca baza sportowo – rekreacyjna.

Od 25 października 1999 r Ośrodek Sportu i Rekreacji działa w zmienionej formie organizacyjno – prawnej jako jednostka budżetowa realizująca zadania własne Gminy w zakresie kultury fizycznej, sportu i rekreacji.

Obecnie funkcje w naszym Ośrodku sprawują:
Jolanta Skrzypczak – Dyrektor
Edyta Kalarus – Z-ca Dyrektora
Aneta Ziółkowska – Główna Księgowa
Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności