Treść strony

Treść artykułu

Zaproszenie do składania ofert na dzierżawę

25 maja 2021

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza do składania ofert na dzierżawę baru-kawiarni na terenie kąpieliska KORMORAN przy ul. Kąpielowej 1 w Legnicy w sezonie letnim 2021 r.

Czynsz dzierżawy w kwocie nie mniejszej niż 800,00zł netto miesięcznie + media wg wskazań podliczników.
Okres dzierżawy 22.06.2021 r.- 31.08.2021 r.
Oferty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Oferta na dzierżawę baru-kawiarni na terenie kąpieliska „KORMORAN”.

Termin składania ofert do dnia 07.06.2021r., w siedzibie OSiR – sekretariat lub korespondencyjnie na adres ul.Najświętszej Marii Panny 7 w Legnicy do godz.10.00

Oferta powinna zawierać:
1. Wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Podpisany wzór umowy dzierżawy – załącznik nr 2.
3. Podpisaną klauzulę RODO – załącznik nr 3
4. Podpisaną Ofertę.
5. W przypadku posiadania doświadczenia w prowadzeniu usług gastronomicznych dokumenty- potwierdzające to doświadczenie.
6. W dniu podpisania umowy oferent zobowiązany jest przedłożyć wyciąg z rejestru działalności gospodarczej i potwierdzenie wpłaty wymaganego zabezpieczenia.

Zastrzega się prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do odstąpienia od ogłoszenia w każdym czasie oraz unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym
Stadion Miejski ul.Hetmańska 2 w Legnicy – Trybuna A
tel.76 856 69 40 wew 107

Dokumenty do pobrania:

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności