Cennik – basen Delfinek

§ 1

 1. Cennik biletów wstępu na basen Delfinek (brutto z VAT) za 60 minut pobytu za tzw. „bramką” dla klientów indywidualnych oraz posiadaczy karnetów i kart wejściowych:
  Dzień tygodnia Poniedziałek – Piątek Sobota – Niedziela Dopłata za każde rozpoczęte 6 minut
  W godzinach 16:00 do 22:00 9:00 do 21:00
  Bilet normalny:

  – Osoba dorosła

  10 zł 10 zł 1 zł
  Bilet ulgowy:

  – Dzieci od lat 4
  – Młodzież do lat 19 za okazaniem legitymacji szkolnej
  – Studenci do 25 r. życia
  – Emeryci i renciści
  – Osoby niepełnosprawne
  – Osoby powyżej 60 roku życia

  7 zł 7 zł 0,70 zł
  Bilet Rodzinny

  – od osoby
  (2 rodziców + 1 dziecko lub 1 rodzic + 2 dzieci)

  6 zł 6 zł 0,60 zł
  SAUNY

  INFRARED
  PAROWA
  FIŃSKA

  Dostęp do zespołu saun dla klientów komercyjnych:

  a. Jest gratisowy po wykupieniu biletu wstępu na basen Delfinek
  b. Nie jest gwarantowany każdorazowo po wejściu na basen
  c. Uzależniony jest od ilości osób przebywających w danej saunie
  d. Decyzję o dostępności saun podejmuje personel basenu, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo klientów i stan techniczny saun

 2. Cennik karnetów ( brutto z VAT). Jednorazowy koszt zakupu karty karnetu 15 zł – karnet po zakupieniu jest własnością nabywcy.
  KARNET Grupa KARNETÓW Kolor Cena zakupu
  (brutto z VAT)
  Wartość naładowania Okres ważności od daty sprzedaży
  Kwotowy „60” 0 czerwony 50 zł 60 zł 30 dni
  Kwotowy „250” A niebieski 200 zł 250 zł 60 dni
  Karta Srebrna B szary 300 zł 390 zł 90 dni
  Karta Złota C żółty 500 zł 700 zł 90 dni
  Karta VIP D czarny 1000 zł 1300 zł 360 dni
 3. Posiadaczowi Karty Dużej Rodziny przysługuje 50% zniżka na bilet normalny,ulgowy i rodzinny.
 4. Posiadacz Karty Dużej Rodziny zakupuje karnet w cenie, o której mowa w ust.3, natomiast przy każdorazowym wejściu na basen przysługuje zniżka zgodnie z ust.3
 5. Udostępnienie basenu sportowego i rekreacyjnego dla potrzeb edukacji i nauki pływania w ramach szkolnych lekcji wf:
  Szkoły i placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest Miasto Legnica Wejścia bezpłatne w godzinach 7:15 do 16:00, zgodne z ustalonym przez Zarządcę obiektu harmonogramem i wielkością grup uczniów
  Szkoły i placówki oświatowe prowadzące półkolonie w okresie ferii i wakacji Wejścia bezpłatne w godzinach 9:00 do 16:00, zgodne z ustalonym przez Zarządcę obiektu harmonogramem i wielkością grup uczniów
  Pozostałe szkoły, placówki oświatowe oraz szkoły wyższe Wejścia płatne w godzinach 7:15 do 16:00. Odpłatność za jeden tor na basenie pływackim : 50 zł za 60-cio minutowy pobyt, maksimum 7 osób na torze
 6. Udostępnienie basenu sportowego i rekreacyjnego dla potrzeb z zakresu rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży, nauki pływania, rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej, realizowanej przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą:
  Kluby sportowe oraz stowarzyszenia, rozwijające naukę pływania oraz pływanie sportowe wśród dzieci i młodzieży, mające siedzibę w Legnicy Wejścia bezpłatne w godzinach 6:00 do 14:00 oraz wejścia płatne w godz. 14:00 do 16:00 jeśli po zaspokojeniu potrzeb szkół są w tych godzinach wolne tory. Odpłatność za jeden tor na basenie pływackim : 50 zł za 60-cio minutowy pobyt
  Podmioty prowadzące rehabilitację i gimnastykę korekcyjną Wejścia płatne w godzinach 16:00 do 20:00.

  Odpłatność za jeden tor na basenie pływackim : 80 zł za 60-cio minutowy pobyt, maksimum 7 osób na torze

  Pozostałe kluby sportowe, mające siedzibę w Legnicy Wejścia płatne w godzinach 16:00 do 22:00 w dni robocze. Odpłatność za wejście – cena biletu ulgowego. Prezes klubu zobowiązany jest dostarczyć Zarządcy obiektu imienną listę zawodników, zaakceptowaną przez Wydział Oświaty, Kultury i Sportu UM Legnica.
  Osoby fizyczne, prowadzące indywidualną działalność gospodarczą Bilet instruktorski : 12 zł/ 60 min

  Instruktor prowadzący zajęcia nauki pływania z maksymalnie 2 osobami, z brzegu, po uprzednim uzyskaniu zgody Zarządcy obiektu i podpisaniu umowy. Osoba szkolona kupuje bilet wg cennika .

 7. Pozostałe ceny brutto: (wynajęcie toru, basenu, powierzchni reklamowej i dzierżawa powierzchni pod automaty vendingowe )
  Wynajęcie 1 toru/ 60 minut 100 zł
  Wynajęcie basenu sportowego /60 minut 400 zł
  Wynajęcie basenu rekreacyjnego / 60 minut 200 zł
  Wynajęcie powierzchni reklamowej w holu: pow. 1 m2/banner /miesiąc 123 zł
  Dzierżawa powierzchni pod automaty vendingowe: za 1 m2/miesiąc 160 zł

 

§ 2

 1. W dni ustawowo wolne od pracy basen jest nieczynny.
 2. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z usług basenu Delfinek, stanowiącą podstawę ustalania cen jest 60 min. Płatny czas pobytu na basenie Delfinek liczy się od momentu przekroczenia bramki wejściowej przy kasie do momentu przekroczenia bramki wyjściowej przy kasie. Ostatnie wejście o godz. 20:45 w dni powszednie. Płatny czas pobytu na basenie obejmuje także czynności rozbierania, ubierania i suszenia. Przekroczenie limitu czasowego podanego w cenniku powoduje naliczenie dodatkowych opłat w wysokości 1/10 ceny biletu za każde rozpoczęte 6 minut.
 3. Zakup biletu lub karnetu jest traktowany jako akceptacja warunków Regulaminu Basenu DELFINEK. Za zgubiony transponder z kluczykiem do szafki opłata wynosi 100 zł.
 4. Uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz studenci do 25 roku życia legitymujący się legitymacją szkolną lub studencką są uprawnieni do biletów ulgowych. Dzieci do lat 4 wchodzą na basen bezpłatnie tylko pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich za okazaniem dokumentu stwierdzającego wiek dziecka.
 5. Bezpłatnie wchodzi na basen jeden opiekun osoby zaliczanej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności oraz opiekun dziecka niepełnosprawnego.
 6. Bilety rodzinne przysługują dla rodzin z dziećmi do ukończenia 16 roku życia – minimum 3 osoby „2+1” lub „1+2”.
 7. Upoważnia się Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 w Legnicy do indywidualnego podejmowania decyzji o:1/ Nieodpłatnym udostępnianiu basenu Delfinek na podstawie §1 ust. Uchwały NR iii/31/10 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 27 grudnia 2010 roku w sprawie warunków i trybu finansowania, tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu (Dz.Urz.Woj.Doln. z 2011 r. Nr 28, poz.362 i z 2012 r. poz.2310),2/ Zawieraniu umów o odpłatnym korzystaniu z basenu.
 8. Cena wstępu obejmuje korzystanie z zespołu basenów i saun, na zasadach jak opisano w cenniku.

Cennik obowiązuje od 15 maja 2015 roku.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności