Treść strony

Treść artykułu

Plakat reklamujący I Legnicką Gonitwę Domową

I Legnicka Gonitwa Domowa

20 kwietnia 2020

I Legnicka Gonitwa Domowa

Zapraszamy Was do aktywności z pomaganiem – biegniemy/maszerujemy 🙂
Bieganie / maszerowanie w myśl hasła #zostańwdomu
Trzy kategorie: „dookoła stołu”, (kategoria dotyczy również bieżni stacjonarnej i orbitreka), „na balkonie” oraz „w ogrodzie” (do wyboru)
Dystans: 1000 m, 2500 m lub 5000 m

Opłata startowa: min.15 zł („Darowizna na rzecz walki z koronawirusem” – dla legnickiego szpitala)

Każdy uczestnik otrzyma imienny numer startowy .
Za ukończenie – pamiątkowy medal Finiszera 🙂

Termin – będzie można przebiec w dowolnym zadeklarowanym terminie (od 27.04 do 10.05.2020 r. )

UWAGA!!! Startujemy od poniedziałku – 27 kwietnia 2020 r.

Aktywne pomaganie z OSiR-em … 🙂

REGULAMIN

I. CEL:
Zapraszamy do aktywności z pomaganiem, bieganie lub maszerowanie w myśl hasła #zostańwdomu
Stawiając przez sobą sportowe wyzwanie, z którym możemy się zmierzyć pozostając w domu.
Namów do działania innych i pozostań aktywnym mimo izolacji.

II. TERMIN:
Biegamy/maszerujemy w terminie od 27.04.2020 do 10.05.2020 r.

III. MIEJSCE:
Start/meta : biegamy/maszerujemy w domu (może być również bieżnia stacjonarna, orbitrek), ogrodzie, na balkonie
„Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej”

IV. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7 59-220 Legnica,
tel. 76 72-33-801 ci@osir.legnica.eu

V. WARUNKI UCZESTNICTWA, DYSTANS i KATEGORIE
1. Uczestnikami biegu/marszu mogą być osoby, które zadeklarują swój udział – przesyłając mailowo zgłoszenie: ci@osir.legnica.eu. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział .

2. Uczestnicy startują w 3 kategoriach, bez limitu uczestników . :
– dookoła stołu (kategoria dotyczy również bieżni stacjonarnej i orbitreka)
– na balkonie
– w ogrodzie

2. Dystans
– 1000 m
– 2500 m
– 5000 m

VI. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA:
1. Warunkiem uczestnictwa w I Legnickiej Gonitwie Domowej:
a) zapisy należy dokonać mailowo : ci@osir.legnica.eu
– podając : Imię i Nazwisko, dystans , kategoria
– przesłać podpisane oświadczenie – załącznik nr 2 do regulaminu ( skan , zdjęcie )
– przesłać potwierdzenie przelewu opłaty startowej.
Za pełne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza zgłoszeniowego/ odesłanie mailowo oraz dokonanie opłaty startowej na konto Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy – z dopiskiem „Darowizna na rzecz walki z koronawirusem”. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.

2. Po przesłaniu zgłoszenia uczestnik otrzymuje numer startowy ( do wydrukowania )
3. Kolejny krok – uczestnik w wybranym przez siebie terminie oraz wskazanej kategorii zalicza dystans, przesyła nam zdjęcie numerem startowym oraz potwierdzenie (potwierdzenie z dowolnej aplikacji mierzącej dystans) na maila ci@osir.legnica.eu
4. Ostatni etap, uczestnik otrzymuje mailowo medal Finiszera ( do samodzielnego wydrukowania )
Wspólnie możemy zrobić jeszcze więcej …dać coś dla pracowników służby zdrowia w Legnicy, którzy codziennie walczą o nasze zdrowie i życie.

Uczestnik przesyłając zgłoszenie oświadcza, że:
• zapoznał się i akceptuje niniejszy Regulamin.
• wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).
• wyraża zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z jego osobą, a także wyniki z jego danymi osobowymi mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora.
• ma świadomość, że przysługuje mu prawo wglądu do danych, poprawiania ich.
• jest zdolny do udziału w imprezie, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału oraz że startuje na własną odpowiedzialność
Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą każdy uczestnika ma obowiązek się zapoznać.

Opłata startowa :

Opłata startowa : min.15 zł ( jako „Darowizna na rzecz walki z koronawirusem” – dla legnickiego szpitala), opłatę należy wpłacać na konto:
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy
numer rachunku 31 1130 1033 0018 8002 7220 0005
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz walki z koronawirusem”
lub
Fundacji „Otwarte serce” w Legnicy
numer rachunku: 48 1090 1232 0000 0001 1304 5552
W tytule przelewu prosimy wpisać: „Darowizna na rzecz walki z koronawirusem”
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Dodatkowe informacje:
https://szpital.legnica.pl/aktualnosci/1034-szanowni-panstwo
https://szpital.legnica.pl/index.php/?option=com_content&view=category&layout=blog&id=70

VII. Pakiet startowy
1. Numer startowy
2. Medal Finiszera
3. Dobro wraca.. to, co dajesz innym wróci do Ciebie 🙂

VIII. TRASA
Bieganie lub maszerowanie w myśl hasła #zostańwdomu – trasa dowolna – zgodnie z kategoriami

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności w biegu, marszu.
2.Uczestnicy winni stosować się do poleceń służby epidemiologicznych .
3.Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo uczestników.
4.Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności względem uczestników za wypadki, ewentualne kolizje, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po zawodach spowodowane przez uczestników imprezy. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wyrządzone szkody.
5.W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
6. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora

Wykorzystajmy jak najlepiej naszą pozytywną, sportową energię, która nam wszystkim jest teraz wyjątkowo potrzebna.

Regulamin

Link do wydarzenia na facebook

Formularz zgłoszenia

OSiR Legnica

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności