Treść strony

Treść artykułu

zdjęcie z beczu futsal

OSiR Futsal Cup – Turniej Halowej Piłki Nożnej

5 grudnia 2019

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy zaprasza miłośników gry w piłkę nożną do wzięcia udziału w imprezie – OSIR FUTSAL CUP – Turniej Halowej Piłki Nożnej.
Turniej odbędzie się w dniach 27 oraz 30 grudnia 2019 r od godz. 10.00 w hali sportowej przy ul. Lotniczej.

REGULAMIN

I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7

II. CELE
– popularyzacja halowej piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży
– propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego
– kształtowanie właściwych postaw i zachowań

III. TERMIN I MIEJSCE
OSIR FUTSAL CUP zostanie rozegrany w dniach 27-30 grudnia 2019 r. w hali przy ul. Lotniczej w Legnicy. Początek rozgrywek zaplanowano na godz. 10.00.

IV. ZGŁOSZENIA I UCZESTNICTWO
1.W turnieju mogą uczestniczyć drużyny, które złożą zgłoszenie (na drukach będących załącznikami 2,3,4) w biurze OSiR ul. N.M. Panny 7 oraz e-mailowo:
ci@osir.legnica.eu, w terminie nieprzekraczalnym do dnia 20 grudnia br. do godz. 14.30
2.O uczestnictwie w OSIR FUTSAL CUP zadecyduje losowanie, które odbędzie się dnia: 23 grudnia
o godz. 14.40 w siedzibie OSiR przy ul. N.M. Panny 7.
W OSIR FUTSAL CUP zagrają 24 drużyny (po 8 w każdej kategorii) wyłonione w drodze losowania.
3. Lista drużyn biorących udział w turnieju oraz kolejność rozgrywania spotkań zostanie wywieszona w witrynie OSiR oraz umieszczona na stronie internetowej
www.osir.legnica.eu
4. Drużyny mogą składać się max. z 10 zawodników. Na boisku gra 4 zawodników + bramkarz.
Jeden zawodnik może grać tylko w drużynie do której składu został wcześniej zgłoszony.
5.Udział w rozgrywkach jest nieodpłatny.
6. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z która należy się zapoznać.

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
1. System rozgrywek ustalony zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń.
Rozgrywki prowadzone będą w trzech kategoriach:
a) Młodzicy (szkoły podstawowe klasy I – V )
b) Trampkarze ( szkoły podstawowe klasy VI- VIII )
b) Juniorzy (szkoły średnie … )
2. Czas gry 2 x 4 minuty
3. Mecze sędziowane będą przez sędziów piłki nożnej, zgodnie z przepisami halowej piłki nożnej.
4. Zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może występować w kolejnym meczu.
5. Każda drużyna zobowiązana jest do wystąpienia w jednolitych koszulkach.
6. Zawodnik przypisany do JEDNEJ drużyny nie może grać w innej!

VI. NAGRODY
1. Za zajęcie miejsc I-III w kategoriach drużyny otrzymają puchary

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Zawodnicy biorący udział w turnieju zobowiązani są do przestrzegania regulaminu hali.
2.Uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione podczas trwania turnieju.
4.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Regulamin

Zespół OSiR Legnica

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności