Treść strony

Treść artykułu

start dziecięcego biegu z serduszkiem

Bieg i marsz z serduszkiem

5 grudnia 2019

Bieg i marsz z serduszkiem będzie jedną z propozycji programu WOŚP 2020 w Legnicy od OSiR-u, więcej informacji już niebawem .

Zespół OSiR Legnica
——————
R E G U L A M I N
VI LEGNICKI BIEG I MARSZ Z SERDUSZKIEM

I CEL IMPREZY:
1. Wsparcie działalności Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. Popularyzacja i upowszechnianie biegania oraz Nordic Walking.
3. Promocja miasta Legnicy.

II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica, tel. 76 723-38-01, www.osir.legnica,eu ; e-mail: ci@osir.legnica.eu

III. TERMIN i MIEJSCE:
1.Bieg/marsz odbędzie się 12 stycznia 2020 r., od godz. 15.00.
2.Start i meta: ul. Najświętszej Marii Panny, w pobliżu siedziby OSiR.
3. Sekretariat zawodów czynny w dniu imprezy od godz. 14.00.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Bieg ma charakter charytatywny.
2. W biegach mogą wziąć udział wszystkie osoby, które poprzez aktywny wypoczynek chcą wesprzeć działanie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do dostarczenia zgody rodziców z zaznaczeniem informacji
o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu. (oświadczenie będzie dostępne w biurze biegu)
3. Każdy pełnoletni uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu i jest równoznaczne z brakiem przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w Biegu.
4. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.eu oraz w siedzibie Organizatora.

V. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
1. Zgłoszenia do biegu przyjmowane będą w siedzibie OSiR (wzór zgłoszenia załącznik 2 – osoba pełnoletnia, Załącznik 3- osoba niepełnoletnia) 12 stycznia 2020 roku od godziny 14.00 , ul. Najświętszej Marii Panny 7 .
2. Uczestnicy wnoszą dobrowolne datki do puszki WOŚP,
3. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

VI. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE :
1. Bieg Integracyjny, w tym osoby niepełnosprawne- dystans 200 m- start godzina 15.00
2. Bieg Dziecięcy- dystans 300 m- start godzina 15.10
3. Bieg Rodzinny- dystans 400 m- start godzina 15.20
4. Nordic Walking- dystans 1300 m- start godzina 15.30
5. Bieg Główny- 1300 m (dla osób powyżej 16 roku życia) – start godzina 16.00

VII TRASA
Trasa biegu: 1300 m, start/meta – przy siedzibie OSiR. Bieg odbywać się będzie ulicami:
ul. NMP do Rynku, na wys. Katedry skręt w prawo, okrążenie Rynku, na wys. poczty skręt łukiem w lewo do Katedry i wokół niej, w lewo na deptak wzdłuż Pl. Powstańców Wielkopolskich do ul. N. M. Panny, bieg wzdłuż ulicy do startu/mety
Bieg Integracyjny – 200 m, Bieg Dziecięcy – 300 m, Bieg Rodzinny – 400 m, Nordic Walking – 1300 m.

VIII. NAGRODY:
1. Zwycięzcy poszczególnych biegach otrzymają gadżety miejskie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2. Organizator zapewnia: opiekę medyczną, ciepłe napoje .
3. Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. W biegu nie będzie zastosowany pomiar czasu.
5. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin

OSiR Legnica

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności