Treść strony

Treść artykułu

logo fundacji Lotto

PROGRAM – 7. edycja „Kumulacji Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej”.

2 lipca 2019

Zapraszamy wszystkie osoby, które mają uprawnienia i doświadczenie w prowadzeniu zajęć sportowych z młodzieżą, ze szczególnym uwzględnieniem byłych zawodników różnych sportów, mających sukcesy sportowe co najmniej na poziomie mistrzostw kraju lub trenerów, do udziału w konkursie na prowadzenie zajęć sportowych w ramach 7. edycji programu „Kumulacja Aktywności z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej”.
Aby wziąć udział w konkursie należy:

dokładnie zapoznać się z regulaminem konkursu (pdf do pobrania poniżej);
przygotować autorski projekt 48 zajęć sportowych oraz jeden szczegółowy autorski scenariusz przykładowych pozalekcyjnych zajęć sportowych z młodzieżą w wieku 11-15 lat. Zajęcia powinny być innowacyjne i atrakcyjne. Należy także opracować wstępny harmonogram zajęć i preliminarz kosztów;
zalogować się w systemie zgłaszania wniosków zamieszczonym poniżej i wypełnić formularz zgłoszeniowy;
do formularza należy dołączyć skany dokumentów:
– potwierdzających uprawnienia do prowadzenia zajęć sportowych,
– zaświadczenie o niekaralności, nie starsze niż 3 miesiące licząc od dnia składania dokumentów do konkursu;
wysłać formularz wraz z załącznikami do dnia 19 lipca 2019 r. do godziny 23:59:59.

Zgłoszenie się do udziału w konkursie oznacza akceptację regulaminu. Jedna osoba może złożyć tylko jeden wniosek.
UWAGA! Należy zarejestrować się i zalogować jako osoba fizyczna. Przy wypełnianiu Wniosku, system zapamiętuje dane wpisane do formularza, zatem można wchodzić do systemu i wnosić zmiany, ale tylko do momentu wysłania wniosku.
Po wysłaniu formularza nie ma możliwości nanoszenia zmian i dosyłania dokumentów.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie https://www.fundacjalotto.pl/kumulacjaaktywnosci/ do dnia 19 sierpnia 2019 r.

————————

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności