Treść strony

Treść artykułu

Zdęcie pływaka na basenie bąbelek

XV Legnickie Zawody Pływackie

22 maja 2019

Ośrodek Sportu i Rekreacji zaprasza z okazji Dnia Dziecka do uczestnictwa w zawody na Bąbelku 🙂

Regulamin .

I ORGANIZATOR
KKS “TORA” ; Sekcja nauki pływania
Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21

II WSPÓŁORGANIZATORZY
Ośrodek Sportu i Rekreacji Legnica ul. N. P. Panny 7
Urząd Miasta Legnica

III CELE
– podsumowanie rocznego cyklu nauki pływania,
– promocja pływania jako formy rekreacji, upowszechnianie pływania różnymi stylami,
– stworzenie dzieciom warunków do uczestnictwa w podstawowej rywalizacji sportowej,
– wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych konkurencjach,
– integracja dzieci, rodziców i instruktorów.

IV TERMIN I MIEJSCE
– Termin: 01.06.2019r. (sobota) godz. 09.00 – 12.00 (13.00 )
– Miejsce: Kryta Pływalnia „Bąbelek” w Legnicy ul. Mazowiecka 3
– Przybycie uczestników: godz. 8.30, godz. 11.00
– Odprawa sędziowska: godz. 8.45

V WARUNKI UDZIAŁU
– W zawodach prawo startu mają dzieci uczestniczące w rekreacyjnych zajęciach i doskonalących formach nauki pływania prowadzonych
w rocznikach 2004 i młodsi.
– Prawa startu nie mają członkowie sportowych sekcji pływackich z licencjami i sportowych klas pływackich.
– Zgłoszenia osobiście lub elektronicznie dostarczenie na adres:
Klub Karate Shotokan “TORA” w Legnicy Adres: 59-220 Legnica, ul. Mickiewicza 21,
tel/fax. 722 13 57 pn. – pt. 1130 – 1530, e mail: toralegnica@onet.eu.
Wszystkie kwestie sporne rozpatruje sędzia główny.
– Wypełnionego zgłoszenia grupowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.05.2019r. /środa/
natomiast wszelkie korekty na godzinę przed rozpoczęciem zawodów !!!.

UWAGA:
• S TA R T B E Z P Ł A T N Y !
• KAŻDY STARTUJĄCY POSIADA WŁASNE OBUWIE ZMIENNE I CZEPEK KĄPIELOWY
• Rodzice i widzowie powinni posiadać obuwie zmienne lub ochraniacze na buty.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy udziału w Zawodach zawodników, którzy nie wypełnili warunków niniejszego Regulaminu !

VII NAGRODY
 Najlepsi zawodnicy w każdej kategorii od miejsca I-III otrzymują medale i dyplomy,
 IV i V miejsca dyplomy oraz medale pamiątkowe (wszyscy).

VIII SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW
Konkurencje:
Dziewczęta Chłopcy
1. Rocznik 2013 i młodsi – z przyborem – 25 m
3. Rocznik 2013 i młodsi – dowolnym sposobem – 25 m
5. Rocznik 2012 – z przyborem – 25 m
7. Rocznik 2012 – dowolnym sposobem – 25 m
9. Rocznik 2011 – z przyborem – 25 m
11. Rocznik 2011- dowolnym sposobem – 25 m
13. Rocznik 2010- dowolnym sposobem – 50 m
15. Rocznik 2009- dowolnym sposobem – 50 m
17. Rocznik 2008- dowolnym sposobem – 50 m
19. Rocznik 2008 – 2011 ( kl. I-IV) – delfin open – 25 m
21. Konkurencja dla niepełnosprawnych z przyborem – 25 m.
23. Konkurencja dla niepełnosprawnych bez przyboru – 25 m.
25. Rocznik 2007- dowolnym sposobem – 50 m
27. Rocznik 2006- dowolnym sposobem – 50 m
29. Rocznik 2005- dowolnym sposobem – 50 m
31. Rocznik 2004- dowolnym sposobem – 50 m
33. Rocznik 2004 – 2007 ( kl. V-VIII) – delfin open – 50 m
2. Rocznik 2013 i młodsi – z przyborem – 25 m
4. Rocznik 2013 i młodsi – dowolnym sposobem – 25 m
6. Rocznik 2012 – z przyborem – 25 m
8. Rocznik 2012 – dowolnym sposobem – 25 m
10. Rocznik 2011 – z przyborem – 25 m
12. Rocznik 2011- dowolnym sposobem – 25 m
14. Rocznik 2010- dowolnym sposobem – 50 m
16. Rocznik 2009- dowolnym sposobem – 50 m
18. Rocznik 2008- dowolnym sposobem – 50 m
20. Rocznik 2008 – 2011 ( kl. I-IV) – delfin open – 25 m
22. Konkurencja dla niepełnosprawnych z przyborem – 25 m.
24. Konkurencja dla niepełnosprawnych bez przyboru – 25 m
26. Rocznik 2007- dowolnym sposobem – 50 m
28. Rocznik 2006- dowolnym sposobem – 50 m
30. Rocznik 2005- dowolnym sposobem – 50 m
32. Rocznik 2004- dowolnym sposobem – 50 m
34. Rocznik 2004 – 2007 ( kl. V-VIII) – delfin open – 50 m

IX POSTANOWIENIA DODATKOWE
1. Podpisanie i wysłanie Zgłoszenia stanowi zobowiązanie ze strony Zgłaszającego do udziału w Zawodach.
2. Ekspozycja i sprzedaż folderów, materiałów reklamowych, ulotek i pism oraz wszelkich walorów może odbywać się tylko za zgodą Organizatora.
3. Każdy uczestnik Zawodów zobowiązany jest do przestrzegania dyscypliny i porządku oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne szkody
wynikłe bądź spowodowane przez niego na terenie pływalni „Bąbelek” ul. Mazowiecka 3.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
5. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
6. Lista sędziów zostanie ustalona przez KKS ‘TORA’.
7. Wszelkie kwestie dotyczące przebiegu zawodów mogą być zgłaszane pod adresem Organizatora w trakcie trwania Zawodów.
8. Sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny zawodów oraz sędziowie pomocniczy.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu zawodów.!!!

X PROGRAM Zawodów

01.06.2019r (sobota)
godz. 08.30 – 08.55 Przybycie zawodników z rocznika 2008 i młodsi
godz. 08.45 Odprawa sędziowska i otwarcie zawodów.
godz. 09.05 Rozpoczęcie zawodów z rocznika 2008 i młodsi (starty seriami na czas)
godz. 11.00 Zakończenie zawodów z rocznika 2008 i młodsi (rozdanie nagród)

godz. 11.05 Przybycie zawodników z rocznika 2007-2004.
godz. 11.15 Rozpoczęcie zawodów z rocznika 2007-2004 (starty seriami na czas)
godz. 12.15 Zakończenie zawodów z rocznika 2007-2004 (rozdanie nagród)

godz. 13.00 Oficjalne zakończenie zawodów.

Informator zawody 01.06.2019

Wydarzenie

Link – Tora

Transparent reklamujący zawody pływackie

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności