Treść strony

Treść artykułu

Zdjęcie startu biegu kowalskiego

6 LEGNICKI BIEG KOWALSKI” Na 1 Milę Kowalską

30 kwietnia 2019

26 MAJA 2019 r.

R E G U L A M I N

I CEL IMPREZY:
1. Rodzinna integracja na terenie Parku Miejskiego
2. Poznanie rzemiosła kowalskiego
3. Popularyzacja i upowszechnianie biegania
4. Promocja miasta Legnicy

II. ORGANIZATOR:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy, ul. NMP 7, 59-220 Legnica, tel. 76/723-38-01, www.osir.legnica.eu ; e-mail: ci@osir.legnica.eu

III. TERMIN i MIEJSCE:
Impreza odbędzie się 26 maja 2019 r. o godz. 15.00
Start i meta: Park Miejski, boiska lekkoatletyczne w parku Miejskim
Zapisy do biegu od godz. 14.00 w biurze biegu znajdującym się przy starcie

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. W biegu kowalskim mogą wziąć udział dorośli, dzieci i młodzież oraz rodziny.
2. Warunkiem udziału w biegu jest podpisanie własnoręcznym podpisem zgłoszenia (załącznik nr 2), które stanowi oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu.
3. Osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do posiadania Zgłoszenia dziecka do udziału w imprezie podpisanego przez rodzica/opiekuna opiekuna wraz z informacją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w biegu (załącznik nr 3).
5. Każdy uczestnik bierze udział w biegach na własną odpowiedzialność. Wpisanie się na listę uczestników zgodne jest z zaakceptowaniem postanowień niniejszego regulaminu.
6. Regulamin biegu dostępny jest na stronie www.osir.legnica.eu oraz w siedzibie organizatora.
7. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą, każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

V. ZGŁOSZENIA :
1. Zgłoszenia do biegów przyjmowane będą w dniu imprezy od 14.00
2. Liczba uczestników ograniczona do 150.
2. Udział w imprezie jest nieodpłatny.

VI. KATEGORIE WIEKOWE I DYSTANSE:
BIEG KOWALSKI – dystans 1 Mila Kowalska – z podziałem na kategorie:
– kat. niepełnosprawni – 200 m
– kat. rodzinna (rodzice z dziećmi)- 200 m,
– kat. dziecięca do 12 lat – dziewczęta / chłopcy – 200 m
– kat. młodzieżowa 13-16 lat – dziewczęta / chłopcy – 400 m
– kat. kobiety
– kat. mężczyźni

VII. NAGRODY:
1.Wszyscy uczestnicy biegu otrzymają numer startowy a po ukończeniu pamiątkowy medal.
2. Zwycięzcy poszczególnych kategorii otrzymają pamiątki kowalskie

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Bieg odbędzie się bez względu na pogodę.
2.Organizator zapewnia opiekę medyczną oraz napoje.
3.Każdy uczestnik biegu jest ubezpieczony od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Regulamin

Organizator
link do wydarzenia

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności