Treść strony

Treść artykułu

zdjęcie uczestników rajdu rowerowego podczas jazdy

Wycieczka Rowerowa za Miasto – 3 maja 2019 r.

9 kwietnia 2019

Legnica – Grzybiany– Jaśkowice – Kunice

regulamin/ zgłoszenie uczestnika :

Link do wydarzenia

—-
Regulamin
Wycieczka Rowerowa za Miasto
Legnica – Grzybiany– Jaśkowice – Kunice

I.ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
II. CELE
– propagowanie zdrowego stylu życia
– propozycja aktywnego spędzenia czasu wolnego,
– poznanie okolic Legnicy oraz jezior i rezerwatów przyrody Pojezierza Legnickiego.
III. TERMIN, MIEJSCE, TRASA
1. Rajd odbędzie się 03.05.2019 r., start o godz.11.00 , start ze skate parku przy
ul. Cynkowej. W razie niepogody wycieczka zostanie przeniesiona na 12.05.2019 r.
2. Biuro imprezy czynne od godz. 9.30.
3. Trasa: Koskowicką, Fieldorfa, Sudecką, Iwaszkiewicza do Ziemnic, Grzybian,
Rosochatej, Jaśkowic i Kunic (Ośrodek Skibińscy w Kunicach)

IV. UCZESTNICTWO, ZGŁOSZENIA
1. W Rajdzie mogą wziąć udział rodziny oraz rowerzyści indywidualni (dzieci do lat 11
pod opieką dorosłych).
2.Uczestnicy opłacają wpisowe w wysokości: 7 zł rowerzyści indywidualni, 15 zł rodzina.
3.Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 kwietnia br; oraz w dniu imprezy do
godz. 10:30, na wzorach będących załącznikiem 2 i 3 do Regulaminu. Liczba osób ograniczona do 200.
4.Organizator zapewnia:
– zabezpieczenie trasy (policja, pogotowie ratunkowe, samochód techniczny),
– poczęstunek i napoje,
5. Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą, każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać.

V. PROGRAM MINUTOWY
godz.11.00 – zbiórka przed skate parkiem przy ul. Cynkowej
– odprawa (poinformowanie uczestników o zasadach bezpiecznego
poruszania się po drodze)
– ustawienie kolumny rowerzystów
11.15 – wyjazd grupy rowerzystów w kierunku Kunic
12.00 – postój na placu zabaw w Grzybianach
13.00 – postój na placu rekreacyjnym w Jaśkowicach
13.30 – Ośrodek Skibińscy (Kunice), poczęstunek, odpoczynek
14.30 – zakończenie Rajdu

UWAGA! Uczestnicy rajdu wracają do miejsca zamieszkania indywidualnie w wybranym przez siebie czasie.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wszyscy uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.
3.Za sprzęt ( rowery) odpowiadają uczestnicy.

Zdjęcie trasy wycieczki rowerowej

Zapraszamy OSiR Legnica

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności