Treść strony

Treść artykułu

Zdjęcie z e spływu - sfinks

Spływ Samoróbek o Błękitną Wstęgę Kaczawy

28 marca 2019

Temat: „ŚWIAT FILMU” – 9 czerwca 2019 r.

RUSZA KONKURS NA PROJEKT SAMORÓBKI
1.Załogi, które zamierzają uczestniczyć w Spływie, mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie na projekt-koncepcję samoróbki.
2.Konkurs ma na celu wybranie 10 projektów samoróbek, które zostaną nagrodzone grantami w wys. do 500 złotych na zakup niezbędnych materiałów do budowy samoróbki-pływadła.
3.Poprzez dofinansowanie rozumieć należy dokonanie zakupów materiałów na rachunek Organizatora
4.Projekt powinien zawierać – szkic pływającego obiektu, jego przybliżone wymiary, opis samoróbki, kalkulację kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, roboczą nazwę.
5.Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, Organizator podejmie decyzję o kwocie dofinansowania.
6.Szkice mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo, czarno-białe lub kolorowe. Wszystkie powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt z przodu i z boku.
7.Projekty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r., w siedzibie OSiR przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica. Decyduje wyłącznie termin dostarczenia do OSiR.
8.Autorzy, do projektu, zobowiązani są dołączyć oświadczenie, że przedstawione przez nich projekty są ich autorstwa, a także dane kontaktowe – adres, numer telefonu,
9.W konkursie może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat, ekipy reprezentujące szkoły, uczelnie lub inne podmioty prawne.
10.Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2019 r.
11.Organizatorzy wskażą 10 projektów, które otrzymają granty.

Wydarzenie

zdjęcie ze spływu - sfinks


REGULAMIN
SPŁYWU SAMORÓBEK O BŁĘKITNĄ WSTĘGĘ KACZAWY
09 czerwca 2019 r.
Temat: „ŚWIAT FILMU”
I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy
II. TERMIN I MIEJSCE
1. Spływ odbędzie się 09 czerwca 2019 r. po rzece Kaczawa, począwszy od mostu Bielańskiego w parku Miejskim, do okazjonalnego portu między mostami Wrocławskim i Kamiennym.
2. Początek Spływu o godz. 15.00.
III. CELE IMPREZY
1. Umożliwienie mieszkańcom Legnicy oraz gościom zaprezentowania swoich zdolności
szkutniczych w budowie pływadeł – samoróbek.
2. Popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu nad rzeką.
3. Promocja miasta Legnicy.
IV. INSPIRACJE DO ZBUDOWANIA SAMORÓBKI
„ŚWIAT FILMU”.
V. UCZESTNICY SPŁYWU i ZGŁOSZENIA
1. W Spływie może wziąć udział każdy chętny, który ukończył 18 rok życia i podpisał kartę uczestnictwa (załącznik nr 2) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 3).
2. Uczestnikami Spływu mogą być osoby indywidualne lub załogi wieloosobowe, które wybudują pływającą samoróbkę nawiązującą do tematyki : ŚWIAT FILMU.
3. Dopuszcza się uczestnictwo w spływie osób niepełnoletnich (od 11 lat) pod warunkiem, że
wystartują pod opieką rodziców, którzy podpiszą zgłoszenie dziecka- (załącznik nr 4).
4. Organizator nie dopuści do udziału w Spływie osób nietrzeźwych.
5. Zgłoszenia załóg i jednostek pływających przyjmowane będą w siedzibie OSiR ul. N. Marii
Panny 7, do dnia 07 czerwca br , tel. 76 7233801, e-mail: ci@osir.legnica.eu lub w dniu spływu w biurze imprezy (Most Bielański).
6. Załącznik nr 1 do regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać

VI. KONKURS NA PROJEKT SAMORÓBKI

Załogi, które zamierzają uczestniczyć w Spływie, mogą dodatkowo wziąć udział w konkursie na projekt-koncepcję samoróbki.
Konkurs ma na celu wybranie 10 projektów samoróbek, które zostaną nagrodzone grantami w wys. do 500 złotych na zakup niezbędnych materiałów do budowy samoróbki-pływadła.
Poprzez dofinansowanie rozumieć należy dokonanie zakupów materiałów na rachunek Organizatora

Projekt powinien zawierać – szkic pływającego obiektu, jego przybliżone wymiary, opis samoróbki, kalkulację kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, roboczą nazwę.
Na podstawie przedstawionej kalkulacji kosztów materiałów niezbędnych do budowy samoróbki, Organizator podejmie decyzję o kwocie dofinansowania.
Szkice mogą być wykonane odręcznie lub komputerowo, czarno-białe lub kolorowe. Wszystkie powinny być czytelne i pokazywać planowany do budowy obiekt z przodu i z boku.
Projekty należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2019 r.,
w siedzibie OSiR przy ul. Najświętszej Marii Panny 7, 59-220 Legnica. Decyduje wyłącznie termin dostarczenia do OSiR.
Autorzy, do projektu, zobowiązani są dołączyć oświadczenie, że przedstawione przez nich projekty są ich autorstwa, a także dane kontaktowe – adres, numer telefonu,
W konkursie może wystartować każdy, kto ukończył 18 lat, ekipy reprezentujące szkoły, uczelnie lub inne podmioty prawne.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 13 maja 2019 r.
Organizatorzy wskażą 10 projektów, które otrzymają granty.

VII. SPRZĘT PŁYWAJĄCY
1. Uczestnicy Spływu startują wyłącznie na pływadłach – samoróbkach , które nie są
konwencjonalnym sprzętem wodnym (nie można płynąć kajakiem, łodzią, żaglówką, rowerem wodnym itp.) i nie są napędzane silnikiem spalinowym lub elektrycznym.
2. Do udziału w Spływie nie będzie dopuszczany sprzęt pływający, który może stanowić zagrożenie dla startującego lub innych osób, a także sprzęt stanowiący zagrożenie dla środowiska naturalnego.
3. Każda pływająca samoróbka musi być zaopatrzona w podstawowy sprzęt ratunkowy,
4. Bezwzględnym warunkiem sklasyfikowania samoróbki będzie jej trwałość na całej trasie
Spływu.
5. O dopuszczeniu jednostki do Spływu decyduje komisja startowa powołana przez Organizatora.
VIII. WSPÓŁZAWODNICTWO
1. Każda załoga ma za zadanie pokonać samodzielnie na swojej kompletnej samoróbce wyznaczony odcinek rzeki Kaczawy od startu do mety.
2. Przedmiotem oceny będą:
– pomysłowość wykonawców samoróbek pływających,
– fantazja załóg, stroje,
– trwałość konstrukcji samoróbki.
3. Zawodnicy i załogi oceniane będą przez zespół sędziowski powołany przez Organizatora
IX. NAGRODY
1. Łączna pula nagród pieniężnych wynosi 10 000 zł.
2. Organizator może obniżyć pulę nagród w przypadku gdy w Spływie weźmie udział mniej niż dwadzieścia ekip.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Wszyscy uczestnicy Spływu będą ubezpieczeni przez Organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków.
2. Organizator zapewnia oprawę artystyczną imprezy oraz bufet.
3. Organizator udostępni dla osób przyjezdnych miejsca noclegowe .
4. Organizator zastrzega sobie prawo dokonania zmian w postanowieniach Regulaminu przed rozpoczęciem Spływu.

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności