Treść strony

Treść artykułu

zdjęcie zawodników grających na turnieju siatkarskim

OTWARTY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ „Siatkówka z Pisanką”

22 marca 2019

Transparent reklamujący turniej siatkarski

Turniej zostanie rozegrany w sobotę, 06.04.2019 r. w hali sportowej przy ul. Lotniczej w Legnicy; początek zawodów o godz.10.00

R e g u l a m i n
I. ORGANIZATOR
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy

II. CEL

Współzawodnictwo towarzyskie miłośników gry w piłkę siatkową,
Popularyzacja gry w siatkówkę, podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności siatkarskich,
Aktywne spędzanie czasu wolnego,
Integracja uczestników turnieju.

III. TERMIN I MIEJSCE
Turniej zostanie rozegrany w sobotę, 06.04.2019 r. w hali sportowej przy ul. Lotniczej
w Legnicy; początek zawodów o godz.10.00

IV. UCZESTNICTWO I ZGŁOSZENIA
W turnieju mogą wziąć udział 6-osobowe drużyny mieszane- w składzie drużyny męskiej co najmniej jedna kobieta (grająca w każdym meczu), a w drużynie żeńskiej co najmniej jeden mężczyzna (grający w każdym meczu), które:

– zgłoszą swój udział w siedzibie OSiR, tel. 76 7233801 lub e-mail: ci@osir.legnica.eu
do 05.04.2019 r. do godz. 15.30 oraz w dniu imprezy od godz. 09:00 w hali przy ul. Lotniczej (zgłoszenia przyjmujemy na drukach będących załącznikami do Regulaminu- Załącznik 2- osoby niepełnoletnie, Załącznik 3-osoby pełnoletnie oraz Załącznik nr 4- zgłoszenie drużyny)

Zawodnik przypisany do JEDNEJ drużyny nie może grać w innej!

V. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA TURNIEJU
1. Turniej rozgrywany będzie równocześnie na trzech boiskach w kategoriach:
– kat. szk. podstawowe/gimnazja
– kat. szk. ponadgimnazjalne
– kat. otwarta

2. Rozgrywki w kategorii szkół podstawowych/gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych prowadzone będą na jednym boisku, a kategoria OPEN zagra na dwóch boiskach
w zależności od ilości drużyn w danej kategorii.

3. System rozgrywek zostanie ustalony przez Organizatora podczas Turnieju i jest zależny od liczby zgłoszonych drużyn.

4. O kolejności w grupie decydują kolejno:
– zdobyte punkty
– bezpośredni wynik meczu
– stosunek małych punktów zdobytych i straconych

5. Punktacja : – za zwycięstwo w meczu: 2 pkt.
– przegrana: 0 pkt.

6. Informacja o sposobie wyłonienia zwycięzców turnieju, spośród drużyn grających
w grupach i formie rozgrywek półfinałowych- podana zostanie przed rozpoczęciem zawodów.

7. Organizator zastrzega sobie zmianę systemu rozgrywania spotkań w zależności od ilości
zgłoszonych drużyn.

8. Każda drużyna musi posiadać własną piłkę.

VI. WPISOWE

Udział w Turnieju będą mogły wziąć osoby, które wniosą wpisowe. Wpisowym będzie własnoręcznie wykonana, kraszona pisanka (jedna na drużynę) – technika dowolna. Autor najładniejszej pisanki otrzyma nagrodę niespodziankę.

VII. NAGRODY
Za zajęcie w Turnieju miejsc I-III w poszczególnych kategoriach drużyny otrzymają puchary.

VIII. Wszystkim uczestnikom zapewniamy słodki poczęstunek oraz napoje.

IX . Załącznik nr 1 do Regulaminu stanowi Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych, z którą, każdy uczestnik ma obowiązek się zapoznać

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• Uczestnicy turnieju ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
• Wszystkie sprawy sporne rozstrzyga sędzia główny.
• Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Wydarzenie: https://tiny.pl/ttdgm

 

Idź do góry

Ta strona korzysta z plików cookies. Pozostając na niej, wyrażasz zgodę na korzystanie z cookies. Więcej informacji znajdziesz przechodząc na stronę naszej Polityki prywatności